DIOCESE OF SORSOGON Pinapaaram po sa gabos na parishioner, amigo y amiga ni Padi Imbo Barrozo na an bangkay nya maabot didi sa Sorsogon City sa maabot na Lunes, Disyembre 6, 2010. Siya paglalamayan digdi sa hall kan Home for the Clergy, Bibincahan, Sorsogon City. An lobong gigiboon sa Disyembre 9, 2010, Huwebes. An eksaktong oras kan lobong ipapaaram na sana..Visit the Diocese of Sorsogon in Facebook!


Blogger Template by Blogcrowds


Copyright 2006| Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger Beta by Blogcrowds.
No part of the content or the blog may be reproduced without prior written permission.